Regulamin serwisu www.taniezwiedzanie.com

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.taniezwiedzanie.com utrzymywanego w domenie www.taniezwiedzanie.com, Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 1

Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą przystąpienia do korzystania z usług portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Usługi przewozu, zakwaterowania i inne usługi turystyczne o których informacja przekazywana jest na indywidualne zapytanie klienta złożone w serwisie wykonywane są przez odrębne od Administratora podmioty. Administrator prowadzi jedynie serwis informacyjny, za pośrednictwem którego świadczone sa usługi wyszukiwania informacji o dostępnych usługach przewozu, zakwaterowania i innych usługach turystycznych – zgonie z indywidualnymi kryteriami określonymi przez Użytkownika. Administrator przekazuje jedynie informacje dotyczące możliwości dokonania rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. Użytkownik samodzielnie dokonuje rezerwacji i zawiera umowy na przewóz, zakwaterowanie lub inne usługi turystyczne.

Właścicielem Serwisu Internetowego taniezwiedzanie.com jest Mateusz Jakubowski, kontakt: mateusz@taniezwiedzanie.com, zwany dalej "Administratorem".

§2

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
1. Procesor 300 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM 128 MB
2. Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze
3. Zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub inna
4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.

5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

§ 3

1. Informacje zawarte na stronie, a w szczególności informacje o możliwościach rezerwacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
2) Administrator – Mateusz Jakubowski
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem taniezwiedzanie.com

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody administratora . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Administrator serwisu dostarcza jedynie informacje o połączeniach i noclegach zgodnie z informacjami udostępnionymi przez bezpośrednich usługodawców,. Administrator nie jest organizatorem turystyki.

Rozdział 5

Realizacja usługi


1. Deklarowany poziom dostępności serwisu to 350 dni w roku, Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w dostępności strony Serwisu spowodowanych konserwacją lub modernizacją Serwisu. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przebiegu podróży oraz wszelkie zaniechania i działania podmiotów realizujących bezpośrednio usługi przewozu i zakwaterowania , oraz podmiotów pośredniczących w sprzedaży biletów z którymi Użytkownik zawał samodzielnie umowy m.in. z pomocą linków i odnośników zamieszczonych na stronie.

Rozdział 6

Dane osobowe

1. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
3. Serwis zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
4. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
5. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników serwisu, wysyłając maila na adres kontakt@taniezwiedzanie.com.
6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
7. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 7 marca 2020 roku.

Tagi:
o autorze  |   o stronie  |   reklama  |   kontakt  |   polityka prywatności  |   Regulamin
Copyright 2012-2023 © TanieZwiedzanie.com. Wszelkie prawa zastrzeżone
×

Naucz się tanio podróżować - kup moją książkę!

Wydałem książkę. 288 stron praktycznej wiedzy, bez lania wody i ogólników. Dowiedz się, jak kupować tanie bilety lotnicze, spać niedrogo na całym świecie i jak najtaniej podróżować wewnątrz konkretnego kraju.

Cena 49.99zł, wysyłka w ciągu 24h.

KUP TERAZ